Updates
Nieuws

Hervorming pachtwet belooft nieuwe mogelijkheden voor bebossing in groene (en gele) bestemmingen

© Vilda - Yves Adams

Begin november bereikten de Vlaamse meerderheidspartijen een akkoord over de langverwachte hervorming van de pachtwet. Het gaat om een algemene modernisering, waarbij o.a. de overstap naar schriftelijke pachtcontracten (terwijl vandaag ook nog mondelinge overeenkomsten gelden) veel onduidelijkheid en discussie in de toekomst moet vermijden. Maar vanuit de natuurbeweging werd vooral uitgekeken naar de nieuwe opzegmogelijkheden voor natuur en bos. Ook particulieren en natuurverenigingen zullen voortaan pacht kunnen opzeggen in groene bestemmingen en Habitatrichtlijngebied, waar dit nu enkel mogelijk is voor overheden. Die aanpassing komt niet uit de lucht vallen: lang lopende pachtcontracten vormen één van de grote drempels voor het realiseren van bosuitbreiding. BOS+ hoopt dan ook dat deze wijziging nieuwe kansen kan creëren voor eigenaars die de groene bestemming van hun gronden willen realiseren.

Overheden houden daarnaast de mogelijkheid om pacht op te zeggen voor bos en natuur in landbouwgebied, maar die wordt wel aan een aantal beperkende voorwaarden verbonden. Zo zou dit enkel nog kunnen voor gronden waar geen ‘strijdige beleidsbeslissingen’ over genomen zijn, zoals een aanduiding als herbevestigd agrarisch gebied. Gezien de grote oppervlakte waarover dit gaat (530.000 ha) zal die de mogelijkheden in de praktijk flink inperken. Even belangrijk wordt mogelijks de ‘leefbaarheidstoets’ die wordt ingevoerd bij het opzeggen van pacht voor natuur en bos. Deze moet het evenwicht verzekeren tussen bescherming van de landbouwer enerzijds, en natuurdoelen anderzijds, en wordt strenger ingevuld in gele dan in groene bestemmingen. In welke mate die een drempel zal blijven voor bosuitbreiding zal nog moeten blijken.

Globaal lijkt deze wijziging voorzichtig nieuwe kansen te creëren voor de realisatie van natuur en bos, met respect voor de landbouwsector. Toch blijft het wachten op de definitieve teksten en de uitrol op het terrein.

Wat we al weten: Dit staat er in de nieuwe pachtwet | VILT vzw

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees meer artikels