Updates
Nieuws

Nieuwe subsidievoorwaarden voor agroforestry

In agroforestrysystemen combineren landbouwers bomen met een landbouwteelt. Als dit op een slimme manier gebeurt, dan zorgt deze landgebruiksvorm voor veel ecologische – en economische meerwaarde. Sinds 2012 bestaat er een investeringssteun voor agroforestry (boslandbouw) in Vlaanderen.

BOS+ en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) houden sindsdien de vinger aan de pols bij landbouwers die gebruik maken van deze subsidie. Dankzij het constructieve overleg met beleidsverantwoordelijken van het Departement Landbouw en Visserij en het Agentschap voor Natuur en Bos konden we al heel wat knelpunten voor verdere uitrol van agroforestry in Vlaanderen wegnemen en zaken verduidelijken.

In 2023 werden met input van toepassers, ILVO en BOS+ de subsidievoorwaarden aangepast. Dankzij

  1. een verhoging van het maximum aantal bomen dat mag geplant worden
  2. de toevoeging van een onderhoudssubsidie
  3. een betere vergoeding voor de aanplantkosten
  4. toevoeging van halfstamfruitbomen als mogelijkheid

hopen we dat deze veelbelovende landgebruiksvorm beter ingang kan vinden in Vlaanderen.

Op dinsdag 27 juni organiseert het Consortium Agroforestry, waar BOS+ deel van uitmaakt, een infoavond over de subsidie voor agroforestry + een terreinbezoek in Merksplas. Meer info en inschrijven

Terug
Projectmedewerker

Sander Van Daele

sander.vandaele@bosplus.be

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees meer artikels