Updates
Nieuws

Rapport ‘kappen van bomen buiten bos’ in het Vlaams Parlement

© Vilda - Jeroen Mentens

In een vorige beleidsnieuwsbrief schreven we al over ons rapport rond het kappen van bomen buiten bos. De politiek pikte dit op, en vorige week mocht collega Laure De Vroey dit rapport voorstellen in de commissie leefmilieu van het Vlaams Parlement. Ze hamerde op de belangrijkste (verontrustende) resultaten, en besteedde ruim aandacht aan de beleidsaanbevelingen. Een van de aanbevelingen is om de regelgeving te verstrengen. Mieke Schauvliege (Groen) vroeg hoe dit concreet gemaakt kon worden.  

Laure haalde het voorbeeld aan van de minimale stamomtrek. Op dit moment is er geen vergunning nodig om bomen buiten bos te kappen, als die bomen een stamomtrek  hebben die kleiner is dan 1 meter, gemeten op 1 meter hoogte (tenzij de gemeente verstrengingen oplegt). Maar ook bomen die net onder deze grens vallen zijn al groot en zeer waardevol. Het zou beter zijn als deze grens lager ligt. Anderzijds wordt de werkdruk voor lokale besturen te groot als deze grens te laag ligt.  

BOS+ stelt voor om de grens te leggen op een stamomtrek van 60 cm, op 1 meter hoogte. Sanne Van Den Berghe, expert biodiversiteit bij BOS+, onderbouwt dit voorstel. “Het zou logisch zijn om de kap van een boom vergunningsplichtig te maken van zodra hij bloeit en vruchten draagt. Vanaf dan heeft de boom een extra waarde voor het ecosysteem. Uiteraard verschilt dat moment van soort tot soort, maar als we gaan kijken naar het gemiddelde voor de meest voorkomende soorten in Vlaanderen, komen we uit bij een stamomtrek van 60 cm.” 

BOS+ zal het beleid blijven aansporen om met de resultaten en de aanbevelingen van het onderzoek aan de slag te gaan.  

De presentatie in de commissie leefmilieu kan je hier herbekijken. 

Lees de belangrijkste resultaten en aanbevelingen hier.

 

Terug
Algemeen directeur

Laure De Vroey

laure.devroey@bosplus.be

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees meer artikels