Updates
Nieuws

Vlaamse Waterweg, laat ons eerst even praten?

De Vlaamse Waterweg heeft onze boodschap duidelijk ontvangen, maar helaas vernemen we vandaag dat zij van plan is de 2.400 boompjes op korte termijn te verwijderen. Ze belooft wel in te gaan op onze vraag tot dialoog en om te bekijken of er andere locaties voor nieuw bos kunnen beschikbaar gemaakt worden. Ook de stad Oudenaarde en Vlaams minister Lydia Peeters (onder wiens bevoegdheid de Vlaamse Waterweg valt) reageerden al in de pers. Zij zeiden dat er ‘geen concrete plannen zijn met het perceel in kwestie’, en dat de situatie verder bekeken moet worden.

Liever een landschapspark

BOS+ is zeer bereid tot een constructieve dialoog met alle betrokkenen: over de toekomst van het perceel in Oudenaarde én over andere kansen voor bebossing. Want dat is precies wat we met deze actie willen bereiken. Toch vinden we de mededeling van de Vlaamse Waterweg dat het bos er binnenkort weg moet voorbarig.

Uit documenten van de stad Oudenaarde zelf, in het kader van een planningsproces voor dit gebied, maken we op dat er lokaal noch bovenlokaal draagvlak is om hier milieubelastende industrie (de bestemming van het perceel) te installeren en dat planners veel meer toekomst zien in de ontwikkeling van een landschapspark.

11 jaar lang dringende andere plannen?

In 2018 liet Oudenaarde de toekomstige vraag naar bedrijventerreinen op haar grondgebied onderzoeken, en concludeerde dat de stad tot 2030 theoretisch voldoende juridisch aanbod heeft om de vraag naar regionale bedrijvigheid op te vangen. Waarom de Vlaamse Waterweg, als tussenniveau van de Vlaamse overheid, dan toch blijft vasthouden aan een industriële invulling is voor ons onbegrijpelijk en onverdedigbaar.

De haast die de Waterweg vandaag toont vinden we bovendien opmerkelijk, wetende dat het perceel na onze eerdere bebossing en de discussie die toen gevoerd is nog eens 11 jaar lang ongebruikt is gebleven. Die inertie noemen we niet alleen een gebrek aan ambitie, maar schuldig verzuim.

700 hectare direct bebosbare gronden

Nogmaals, de boodschap van onze actie gaat niet alleen over dit ene perceel, integendeel. Maar het legt wel de vinger op de wonde. Terwijl de maatschappelijke roep om meer bos nog nooit zo luid geklonken heeft, worden overheidsgronden decennia lang in de ijskast gestoken voor toekomstige ontwikkelingen waarvan de noodzaak of relevantie niet bewezen is.

De illegale plantactie die BOS+ maandagnacht succesvol uitvoerde op een braakliggend terrein van de Vlaamse Waterweg in Oudenaarde, kon al rekenen op veel media-aandacht en steun op sociale media. De positieve reacties van talloze bosliefhebbers zijn hartverwarmend.

Het punt is: een aantal Vlaamse administraties zijn grootgrondbezitters met honderden hectares geschikte grond in eigendom, maar ontlopen hun verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de bosuitbreidingsdoelen van hun eigen regering. Volgens onze inschattingen is de Vlaamse Waterweg hierin kampioen, met zo’n 700 hectare direct bebosbare gronden. Dat willen we de komende dagen graag samen met hen bekijken, en we kijken dan ook uit naar het beloofde gesprek.

Tot slot: ook instanties als het Agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Milieumaatschappij en Aquafin hebben nog veel onbenut potentieel, en onze oproep is dus óók expliciet aan hen gericht. We hopen binnenkort ook met hen, en met de bevoegde ministers, in gesprek te gaan over de rol die zij kunnen spelen in de Vlaamse bosuitbreiding.

Lees ons statement hier nog eens na

Terug

Een bewogen jaar voor Cacao

De strijd is nooit gestreden

Lees meer artikels