Updates
Nieuws

Vlaamse Waterweg, bebos a.u.b. uw vele gronden

Afgelopen nacht beboste BOS+ 1,43ha grond van de Vlaamse Waterweg. Het betreft een braakliggend terrein langs de Schelde, in Oudenaarde. Opmerkelijk: met de bebossing herhaalt BOS+ een actie die ze (dag op dag) 11 jaar geleden op hetzelfde perceel organiseerde. Want hoewel de 2750 boompjes die toen geplant werden na overleg met de eigenaar een andere thuis kregen, ligt het perceel nog even braak als weleer.

De illegale bebossing vandaag is niet alleen een signaal aan de Waterweg, maar aan al die Vlaamse administraties die samen beschikken over duizenden hectares direct bebosbare gronden, en desondanks geen enkele serieuze inspanning doen om de Vlaamse bosuitbreidingsdoelstellingen te helpen realiseren.  

 

Een schizofrene situatie  

“De onwil van de Vlaamse Waterweg en andere Vlaamse administraties fnuikt het harde werk van al wie de bosuitbreiding genegen is”, zegt Bert De Somviele, directeur van BOS+. Samen met tal van organisaties trekt bevoegd minister Zuhal Demir hard aan de kar om 4.000 hectare bijkomend bos te realiseren tegen 2024. We zitten nog lang niet op kruissnelheid om die doelstellingen te behalen. “De zoektocht naar grond is vandaag hét struikelblok om tot realisaties te komen. Tegelijkertijd bezitten een aantal Vlaamse administraties duizenden hectare meteen bebosbare gronden, maar bougeren ze niet om nieuwe bossen mee te helpen realiseren.”

Door bebossing niet toe te laten, saboteren ze de doelstellingen van hun eigen overheid. Met deze actie stelt BOS+ deze schizofrene situatie aan de kaak.” – Bert De Somviele

Elf jaar later: zelfde plaats, zelfde tijd 

Het is de tweede keer dat BOS+ dit perceel in Oudenaarde illegaal bebost. Exact elf jaar geleden, op Sinterklaasnacht 2011, slaagde een schare BOS+ vrijwilligers er al eens in op hetzelfde perceel 2.750 boompjes aan te planten. Met die actie werd in de eerste plaats de inertie aangekaart in het bosbeleid van toenmalig bevoegd minister Schauvliege.

Met de Vlaamse Waterweg werd toen onderhandeld en overeengekomen dat BOS+ de boompjes op de site in Oudenaarde zou verwijderen. In ruil zouden ze dan het Leie-eiland de Balokken in Wervik, een ander van de vele eigendommen van de Vlaamse Waterweg, bebossen. De Vlaamse Waterweg stelde dat het nieuwe bosje in Oudenaarde absoluut weg moest omdat men “andere en dringende plannen” had met het perceel. Elf jaar later ligt het perceel er echter ongebruikt bij.

Had men het bos toen laten ontwikkelen, dan was dit nu een volwaardig speelbos voor de Oudenaardse jeugd en een oase van rust en verkoeling tijdens hittegolven. Dan kon het als ecologische stapsteen functioneren voor tal van soorten, en had het de koolstofuitstoot van bijna een miljoen autokilometers uit de lucht gehaald.

De Waterweg en andere grootgrondbezitters 

De Vlaamse Waterweg is niet de enige administratie met een groot potentieel aan bebosbare gronden, maar na het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij wel de belangrijkste. Maar waar die laatsten zich wél volop inspannen voor het aanleggen van nieuwe bossen, leunen de overige administraties achterover.

Opgeteld hebben zij (excl. ANB en VLM) bijna 2.000 hectare meteen bebosbare (d.w.z.: binnen groene bestemmingen gelegen) gronden in handen. Met andere woorden: de helft van de beoogde bosuitbreiding van 4.000 hectare kan eigenlijk gerealiseerd worden op gronden die nu reeds in eigendom zijn van de Vlaamse overheid. Het merendeel hiervan zit bij de Vlaamse Waterweg, het Agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Milieumaatschappij en Aquafin.

Alleen al onder hun vieren zouden deze grootgrondbezitters in theorie zo’n 40% van de beoogde bosuitbreiding kunnen waarmaken. Hun engagement zou de belastingbetaler bovendien bijzonder voordelig uitkomen, aangezien de gronden reeds in eigendom zijn van de Vlaamse overheid en er dus geen dure verwervingskost moet opgehoest worden. Maar de realiteit is dat van dit laaghangend fruit bij deze 4 administraties momenteel nog maar een goede 1% (ca. 20 hectare) werd vrijgegeven voor bebossing.  

De maatschappelijke roep om meer bos 

BOS+ verwijst bij de actie ook naar de lokale meerwaarde. De stad Oudenaarde en haar inwoners werken aan plannen voor een nieuw natuur- en landschapspark, waar men het perceel in kwestie zou willen in opnemen. Maar de Vlaamse Waterweg verzet zich daartegen en houdt angstvallig vast aan haar wens om hier, midden in de groene long van de Scheldevallei, economische activiteiten te ontwikkelen.

Met deze verkokerde visie negeert ze niet alleen de ambities van de Vlaamse regering, maar ook het feit dat er lokaal totaal geen vraag en draagvlak is voor een economische invulling van deze site.

Onze eis is simpel: het is hoog tijd dat de Vlaamse Waterweg en andere grootgrondbezitters onder de Vlaamse administraties uit hun verkokerde visie stappen en hun grote areaal aan gronden mee inschakelen in de doelstellingen van hun eigen regering en de maatschappelijke vraag naar meer bos. Er is immers geen enkele reden waarom zij dit afblokken terwijl de roep om bijkomend bos nog nooit zo luid heeft weerklonken. – Bert De Somviele

Burgerlijke ongehoorzaamheid 

Wij als BOS+ bewandelen met deze actie het pad van de burgerlijke ongehoorzaamheid en we zijn ons daar zeer bewust van. “BOS+ is bereid om de juridische gevolgen van onze burgerlijke ongehoorzaamheid te dragen, omdat we vinden dat het maatschappelijk belang van onze actie primeert op wat we zouden kunnen verliezen. Wanneer overheidsinstanties jarenlang hardnekkig weigeren om te doen wat nodig is, terwijl ze daar wél de middelen voor hebben, noemen wij dat schuldig verzuim”, verklaart De Somviele. “Het lijkt ons gerechtvaardigd om daar krachtig actie tegen te voeren. We hopen ook dat onze oproep aan deze grootgrondbezitters om hun verantwoordelijkheid op te nemen, niet in dovemansoren valt. Anders zullen er ongetwijfeld nog acties volgen”.  

Terug

Een bewogen jaar voor Cacao

De strijd is nooit gestreden

Lees meer artikels