Updates
Nieuws

Samen sterk: Greenpeace en BOS+ verzamelen bosbeschermers op eerste local battle day in Antwerpen

© BOS+

Verspreid over heel Vlaanderen voeren kritische en natuurminnende mensen een stille strijd. Om bos te beschermen, om megalomane bouwprojecten in overstromingsgebied tegen te houden, om hun buurt leefbaar te houden: kortom voor de goede zaak. Ondanks hun nobele streven, kampen ze met veel tegenstand. Op 6 mei organiseerden BOS+ en Greenpeace daarom een ‘local battles day’ om hen niet alleen een hart onder de riem te steken maar ook om hen te ondersteunen. 

De dag werd afgetrapt met een situatieschets van het bosbeleid en de bosdynamiek in Vlaanderen. Hoeveel bos hebben we? Waar, hoeveel en waarom wordt dat gekapt? En  hoe wordt dat gecompenseerd? Laure De Vroey, beleidsmedewerker bij BOS+, gaf een antwoord op deze vragen in een presentatie die de verschillende lokale dossiers binnen een gedeeld en ruimer kader plaatste: “Er zijn de voorbije jaren belangrijke inspanningen gedaan voor een sterk bos- en natuurbeleid, en voor nieuw bos in Vlaanderen. Maar helaas zien we nog overal bos verdwijnen. Als bosarme regio kunnen we ons dat echt niet langer permitteren. Zolang we niet koesteren en beschermen wat we hebben, blijft elk bosbeleid dweilen met de kraan open.”   

Het recht aan je kant krijgen

Daarna trakteerde Johan Verstraeten van Advocaten Leuven de hele groep op juridisch advies. Hij werkte eerder al samen met Greenpeace en kent de natuur- en milieuwetgeving zeer goed. Johan gidste de groep tussen RUPs, bezwaarschriften en vergunningsbetwistingen door.  

De ogen blonken bij de lokale actievoerders. Iedereen wil de natuur in hun buurt beschermen, maar moet dit ook gecombineerd krijgen met een druk persoonlijk leven en/of job. ’s Avonds na het werk juridische teksten of politieke besluiten doorploegen is niet simpel. Een woordje extra uitleg van een gespecialiseerde advocaat, en de mogelijkheid tot vragen over specifieke situaties bleken een groot succes. 

Een woordje van waarschuwing – of net niet – ook van meester Verstraeten over SLAPP-procedures. Deze Strategic Lawsuit Against Public Participation wordt weleens toegepast tegen individuen die het opnemen voor het algemeen belang. De bedoeling is om hen de mond te snoeren, om angst in te boezemen. Ook hier bestonden oplossingen voor en het gaf de aanwezigen net dat tikkeltje meer zelfvertrouwen om hun strijd verder te zetten.  

De vierde macht inzetten of zelf actie ondernemen 

Na een gezellige en boeiende uitwisseling tijdens een smakelijke lunch, werden in de namiddag twee verschillende workshops aangeboden om lokale cases zichtbaarheid en slagkracht te geven. Sarah Jacobs (Greenpeace) en Arne D’hont (BOS+) maakten de deelnemers wegwijs in het medialandschap en de methodes om je boodschap in het nieuws te krijgen. Hoe kom je in de pers, maar ook: hoe reageer je als de pers voor je neus staat? Een betere perswerking geeft meer visibiliteit aan bosbeschermingscases en zeker op lokaal niveau kan dit de druk op lokale besturen verhogen om bos te behouden. 

Intussen gaf Pieter Apers, (Greenpeace) een al even boeiende workshop over strategisch actievoeren. Welke types van acties kan je ondernemen, hoe voer je ze het beste uit en hoe kan je je boodschap kracht bijzetten met daden? Inspirerend én motiverend: de eerste plannen werden gesmeed.

 

Het was heel aangenaam om mensen te ontmoeten die dezelfde passie delen. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk. Het viel op dat de stijl en de aanpak vaak verschilden, gaande van ludieke, zichtbare evenementen tot harde, jarenlange procedures. Maar het is ook duidelijk dat we elkaar nodig hebben. – Philippe Croes van Semper Ferraris, strijdt voor bosbehoud in het woonpark Heikantberg in Rotselaar, en daarbuiten.

 

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees meer artikels