Updates
Nieuws

Slapende overheidsgronden moeten uit de ijskast: BOS+ roept op tot dialoog

© Bert De Somviele

Na de onvergunde plantactie die BOS+ maandagnacht (5/12) in Oudenaarde uitvoerde op een braakliggend terrein van de Vlaamse Waterweg, laat de Waterweg via de pers weten dat zij de 2.400 boompjes die er zonder toestemming geplant zijn op korte termijn zal verwijderen. BOS+ vindt die mededeling voorbarig en bovendien naast de kwestie. Vooraleer het doodsvonnis van het nieuwe bos te tekenen, vraagt de vereniging een open gesprek met de Vlaamse Waterweg en bevoegd minister Lydia Peeters (Open VLD) over de toekomst van het perceel én over andere kansen voor bebossing op overheidsgronden. Daarbij reikt BOS+ ook de hand naar die andere grootgrondbezitter onder Peeters’ vleugels: het Agentschap Wegen en Verkeer. Ook deze instantie, die over honderden hectares potentieel bebosbare gronden beschikt, wordt opgeroepen haar bosuitbreidingsinspanningen stevig op te krikken.

De Vlaamse Waterweg en andere grootgrondbezitters

“Met de onvergunde plantactie op Sinterklaasnacht gaven BOS+ en de vele helpende handen een duidelijk signaal” legt Bert De Somviele, directeur van BOS+, uit. “Bosuitbreiding in Vlaanderen is geen verre belofte maar een dringende noodzaak. Eén waar ál onze overheden werk van moeten maken.”

BOS+ betreurt daarom dat een aantal Vlaamse administraties beschikken over honderden hectares geschikte grond, maar geen enkele serieuze inspanning doen om de bosuitbreidingsdoelen van hun eigen regering (+ 4.000 hectare tegen 2024) te helpen realiseren.

“Volgens onze inschattingen is de Vlaamse Waterweg hierin kampioen, met zo’n 700 hectare direct bebosbare gronden. Dat willen we de komende dagen graag samen met hen bekijken, en we kijken dan ook uit naar het beloofde gesprek.” aldus De Somviele.

50 miljoen euro uitgespaard

Maar naast de Vlaamse Waterweg, wijst BOS+ ook naar het Agentschap Wegen en Verkeer. Samen zouden deze instanties ruim 1200 hectare direct bebosbare grond (d.w.z. in open ruimte bestemmingen) in handen hebben; zo’n 30% van de beoogde Vlaamse bosuitbreiding. Hun engagement zou de belastingbetaler bovendien bijzonder voordelig uitkomen, aangezien de gronden reeds in eigendom zijn van de Vlaamse overheid en er dus geen dure verwervingskost moet opgehoest worden.

Aan de huidige marktprijs komt dat neer op zo’n 50 miljoen euro aan overheidsuitgaven die makkelijk kunnen worden uitgespaard. Beide instanties werden daarom uitgenodigd om te bekijken hoe die gronden voor bebossing kunnen aangewend worden.

“De boodschap van onze actie gaat niet alleen over dit ene perceel, integendeel. Maar het legt wel de vinger op de wonde.” zegt de Somviele daarover. “Terwijl de maatschappelijke roep om meer bos nog nooit zo luid geklonken heeft, worden overheidsgronden decennialang in de ijskast gestoken voor toekomstige ontwikkelingen waarvan de noodzaak of relevantie niet bewezen is.”

Terwijl de maatschappelijke roep om meer bos nog nooit zo luid geklonken heeft, worden overheidsgronden decennialang in de ijskast gestoken voor toekomstige ontwikkelingen waarvan de noodzaak of relevantie niet bewezen is.” – Bert De Somviele, Directeur BOS+

11 jaar lang “dringende” plannen

Over de toekomst voor de beboste site in Oudenaarde zijn de reacties intussen verdeeld. De Burgemeester van Oudenaarde verklaart ‘dat er geen concrete plannen zijn voor het perceel in kwestie’ (Het Laatste Nieuws, 6/12), maar erkent dat de stad en de provincie ervoor ijveren het perceel om te vormen tot een landschapspark.

De Vlaamse Waterweg zegt zelf wel al plannen te hebben met het perceel, maar wat die activiteiten precies inhouden, blijft onduidelijk. BOS+ is zeer bereid tot een constructieve dialoog met alle betrokkenen, maar vindt de perscommunicatie van de Vlaamse Waterweg dat het bos er binnenkort weg moet voorbarig en te gemakkelijk.

De Somviele: “De haast die de Waterweg vandaag toont vinden we opmerkelijk, wetende dat het perceel na onze eerdere bebossing en de discussie die toen gevoerd is nog eens 11 jaar lang ongebruikt is gebleven. Die inertie noemen we niet alleen een gebrek aan ambitie, maar schuldig verzuim.”

Industrie of landschapspark?

Uit documenten van de stad Oudenaarde zelf, in het kader van een planningsproces voor dit gebied, maakt BOS+ op dat er lokaal noch bovenlokaal draagvlak is om hier milieubelastende industrie (de bestemming van het perceel) te installeren en dat planners veel meer toekomst zien in de ontwikkeling van een landschapspark.

In 2018 liet Oudenaarde de toekomstige vraag naar bedrijventerreinen op haar grondgebied onderzoeken, en concludeerde ze dat de stad tot 2030 theoretisch voldoende juridisch aanbod heeft om de vraag naar regionale bedrijvigheid op te vangen. “Waarom de Vlaamse Waterweg, als tussenniveau van de Vlaamse overheid, zonder lokaal draagvlak toch blijft vasthouden aan een industriële invulling is voor ons onbegrijpelijk en onverdedigbaar.” besluit De Somviele.

Terug
Beleidsmedewerker Vlaanderen

Laure De Vroey

laure.devroey@bosplus.be

60 organisaties voeren actie bij Vlaamse ministers Demir, Brouns en Rutten: “Trek de natuurherstelwet over de streep”

Verslag excursie houtproductie in de Dijlevallei

Lees meer artikels