Updates
Nieuws

Warmer klimaat doet bomen hoesten

Bomen in warmere en drogere klimaten hebben meer moeite om CO2 op te slaan. Ze hoesten eerder dan ze ademen, stellen Amerikaanse onderzoekers, en worden zo minder dienstbaar als oplossing voor het klimaatprobleem.

“We hebben ontdekt dat bomen in warmer en droger klimaat eerder hoesten dan ademen”, zegt Max Lloyd, onderzoeker aan de Penn State University. “Ze sturen terug veel meer CO2 de atmosfeer in dan bomen in koelere en nattere omstandigheden doen.”

Via fotosynthese verwijderen bomen CO2 uit de atmosfeer, maar bij stress geven ze CO2 dus eerder af, een proces dat “fotorespiratie” wordt genoemd. Die fotorespiratie zal volgens het onderzoeksteam tot twee keer hoger zijn in warmere klimaten, vooral wanneer de toegang tot water beperkt is. De drempel voor deze reactie zou in subtropische klimaten al worden overschreden als de gemiddelde dagtemperatuur boven de 20 graden Celsius stijgt.

Grote impact

De nieuwe bevindingen in Proceedings of the National Academy of Sciences zijn minder goed nieuws, want er wordt veel hoop gesteld in planten en bomen om CO2 op te nemen uit de atmosfeer, en zo de planeet te helpen afkoelen.

“Deze inzichten hebben de essentiële cyclus uit balans gebracht”, zegt Lloyd. “Planten en klimaat zijn nog steeds onlosmakelijk met elkaar verbonden, en de grootste onttrekking van CO2 uit onze atmosfeer is het gevolg van fotosynthese. Maar kleine veranderingen kunnen dus een grote impact hebben.”

Volgens het Amerikaanse Ministerie van Energie absorberen planten momenteel naar schatting een kwart van de CO2 die door menselijke activiteiten wordt uitgestoten. Volgens de onderzoeker zal dat percentage in de toekomst waarschijnlijk afnemen als het klimaat warmer wordt en dan vooral als ook water schaarser wordt.

Bron: IPS
Terug

100 schoolkinderen kleuren eigen speelbos op ‘betonzinnig’ plein in Antwerpen

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Lees meer artikels