Updates
Nieuws

Enkel winnaars bij een bebossing via het Bosfonds

© BOS+

Meer dan 200 donateurs van Greenpeace tekenden vorige zondag present in Lubbeek om er samen met BOS+ en de gemeente het Tafelbos uit te breiden. Een dikke 2.500 boompjes gingen er in de grond, goed voor maar liefst 0,85 ha bosuitbreiding. De samenwerking tussen BOS+ en Greenpeace is niets nieuws: al voor het derde jaar op rij sloegen ze de handen in elkaar om te bebossen via het Bosfonds van BOS+. Een geslaagd huwelijk dus, met enkel winnaars.

Het Bosfonds als missing link

Na twee succesvolle edities in Tienen (2022, 2023) was het nu dus de beurt aan gemeente Lubbeek. Het concept is eenvoudig en blijkt telkens een schot in de roos: Greenpeace sponsort een bebossing door een lokaal bestuur met donatiegeld en nodigt haar donateurs uit om de boompjes te komen planten. ‘Het Bosfonds van BOS+ is hierbij een belangrijke schakel’, verduidelijkt Annelies Loos van BOS+. ‘In het kader van het ‘Meer bos voor Vlaanderen!’ programma begeleiden wij lokale besturen bij bosuitbreidingsprojecten. Die zijn uiteraard niet gratis en soms hebben lokale besturen – naast de beschikbare bebossingssubsidies – extra financiële middelen nodig om planten aan te kopen of terreinvoorbereidingen te treffen. Daarvoor kunnen ze terecht bij ons Bosfonds, dat gevoed wordt door sponsors en waaruit ze mits enkele voorwaarden € 7.000/ha kunnen krijgen. Onze fondsenwervers zijn daarom steeds op zoek naar bedrijven, organisaties en bosliefhebbers die via het Bosfonds bebossingen willen sponsoren. Het aangeplante bos blijft uiteraard van de eigenaar van de grond, maar BOS+ organiseert en begeleidt wel een aanplantactie voor de sponsor: leuke natuurbeleving voor donateurs en een toffe teambuilding voor werknemers van bedrijven.’

We vonden het keileuk. Het weer was fantastisch en we komen volgend jaar en over 20 jaar zeker terug om te kijken hoe onze boompjes het doen
– Ine Gillis en Ruth Hubrechs

Pure winst

Zijn er dan enkel winnaars bij een bebossing via het Bosfonds? ‘Eigenlijk wel’, beaamt Annelies. ‘Sponsors als Greenpeace betrekken hun donateurs dichter bij de organisatie, en die donateurs zijn er op hun beurt zeker van dat hun donatie bijdraagt aan kwalitatieve bosuitbreiding – want een bos, aangeplant via het Bosfonds, moet uit inheemse soorten bestaan en minstens 25 jaar in stand gehouden worden, nadien geniet het verdere bescherming van het Bosdecreet. Naast de financiële steun die een bosuitbreidingsproject quasi budgetneutraal maakt, kan de eigenaar van het nieuwe bos bovendien rekenen op volledige inhoudelijke begeleiding door BOS+.’ Er is zelfs nog een vierde winnaar bij dit soort samenwerkingen, en niet de minste: de planeet. ‘Sponsoring maakt bosuitbreiding veel haalbaarder en dat is belangrijk’, gaat Annelies verder. ‘Bossen bieden immers heel wat ecosysteemdiensten: door CO2-opname verminderen ze het broeikaseffect en de opwarming van de aarde; boomwortels verhogen waterretentie na stortbuien waardoor ze overstromingen en erosie door afstromend water tegengaan; met hun schaduw en waterverdamping verkoelen ze de omgeving; hun bladeren filteren schadelijk fijnstof uit de lucht; en ze bieden voedsel en leefgebied voor allerlei planten en dieren.’

The perfect gift doesn’t exi…

Vanaf begin december lanceerde Greenpeace herhaaldelijk een oproep naar haar netwerk om één of meerdere boompjes voor zichzelf of anderen te kopen. Qua timing kon dat tellen: kopers hadden niet alleen een origineel kerst- of nieuwjaarscadeau, maar vanaf een bepaald bedrag kregen ze ook een wens- of digitale postkaart, én elke koper werd bovendien uitgenodigd om het eigen stukje bos persoonlijk in Lubbeek te komen planten. Eén van de trekkers van dit project is Gunter Pluymers, Supporter Development Specialist bij Greenpeace België: ‘Op die manier willen we samen met onze donateurs bijdragen aan de creatie en bescherming van de biodiversiteit in België. Het is daarnaast ook een leuke manier om onze donateurs te ontmoeten en het engagement te vergroten.’ Dat de boompjes in Lubbeek werden geplant is geen toeval: ‘We zoeken altijd een grond die min of meer centraal in het land gelegen is, idealiter vlot bereikbaar via openbaar vervoer – wat deze keer minder het geval was – en waar het bos deftig onderhouden kan worden en kans krijgt uit te groeien tot natuur.’

Ik heb een boompje cadeau gegeven aan mijn zwangere nicht. Er groeien nu dus twee dingen.
– Cynthia

Een welkome meevaller

Het te bebossen perceel leent zich perfect voor bosuitbreiding. Het betreft een voormalige maïsakker van ongeveer twee hectare groot, die werd verpacht door gemeente Lubbeek. Vier jaar geleden zei de landbouwer zijn pacht op en was het perceel plots beschikbaar voor andere doeleinden. Vanwege de ligging op een erosiegevoelige helling naast het ecologisch waardevolle Tafelbos, besloot de gemeente het uiteindelijk te bebossen in samenwerking met BOS+. Voor het Tafelbos is dat een meevaller, want een groter bos heeft een hogere natuurwaarde en is veerkrachtiger in een wispelturig klimaat. Ook Benny L’Homme van Natuurpunt, dat het Tafelbos beheert, is tevreden: ‘Het Tafelbos is een historisch oud zuur eiken-beukenbos, dat ooit deel uitmaakte van een 18de-eeuws Hagelands woud, één van de grootste van de regio. Het beboste perceel ligt tegen het oudste gedeelte van het bos en zal voorkomen dat dat verder met meststoffen wordt vervuild.’ De aangeplante boompjes zullen dus ongetwijfeld een meerwaarde zijn voor de kwetsbare fauna en flora van het Tafelbos: prachtige tapijten van bosanemoon en speenkruid die in de lente worden uitgerold, broedvogels als buizerd, zwarte, groene en grote bonte specht, bosuil en havik, en heel wat bos- en andere muizen, wezels, vossen en reeën.

Ik ben voor de natuur en de dieren, en het maakt me kwaad dat er zoveel bomen gekapt worden. Ik heb daar veel hartzeer van.
– Patricia De Bruyn

Lubbeeks engagement

In totaal werd het Tafelbos voor 2 ha vergroot, tot dusver het grootste gemeentelijk bosuitbreidingsproject in Lubbeek. Tijdens het Boomweekend van 17, 18 en 19 november 2023 plantten de scouts van Lubbeek en van Herent er de bosrand van ongeveer 0,5 ha aan met rijkelijk bloeiende soorten als vlier, sleedoorn, lijsterbes en spork. Greenpeace verzorgde dan weer de aanplant van een echte boszone van bijna 1 ha met heel wat lindes, hazelaars en eiken. Tot slot laat de gemeente het deel vlak naast het bestaande bos op natuurlijke wijze verbossen. Volgens Geert Bovyn, vierde schepen in Lubbeek, wilt de gemeente zich actief inzetten voor bosuitbreiding en -verbinding: ‘In samenwerking met Natuurpunt en in lijn met haar klimaatactieplan, streeft de gemeente ernaar om haar groene karakter te versterken en bij te dragen aan de Vlaamse regeringsdoelstellingen voor CO2-reductie en de versterking van klimaatadaptatie. Ook ons gemeentelijk patrimonium wordt daarvoor ingezet. Met oog voor lokale voedselvoorziening bebossen we enkel minder geschikte landbouwgrond, met een verbinding naar bestaand bos, en na afloop van de pachtperiode. Eerdere successen zijn behaald in Pellenberg naast het Gasthuisbos.’

Wil jij het bosfonds steunen? Dat kan hier!

Terug

Een bewogen jaar voor Cacao

De strijd is nooit gestreden

Lees meer artikels