Updates

Provincie Oost-Vlaanderen compenseert vliegreizen met bos

In Elsegem, nabij Wortegem-Petegem, groeit anderhalve hectare nieuw bos. Samen met provincie Oost-Vlaanderen plant BOS+ er meer dan 2.000 bomen. De provincie wil met het bos zijn CO2 uitstoot voor noodzakelijke vluchten compenseren.

Personeel van de provincie en leerlingen en cursisten uit de onderwijsinstellingen van de provincie moeten soms gebruik maken van het vliegtuig voor bepaalde opdrachten. Een vlucht houdt echter ook veel CO2 uitstoot in. Dat is in strijd met de doelstellingen van de provincie Oost-Vlaanderen, die een voorbeeldrol wil opnemen en de bewustwording over de forse klimaatimpact van vliegreizen wil verhogen.

Noodzakelijke vluchten

“De beste CO2 is die CO2 die we niet uitstoten”, zegt Riet Gillis, gedeputeerde bij de provincie. “Het blijft onze prioriteit om de CO2-emissie door buitenlandse dienstreizen zoveel mogelijk te vermijden. Compensatie van CO2 heeft enkel zin voor onvermijdbare vliegreizen. Door te kiezen voor compensatie in eigen land, geven we provinciemedewerkers een extra duwtje in de rug om enkel voor het vliegtuig te kiezen als het echt niet anders kan. De trein vormt vaak een even goed alternatief en de coronacrisis heeft ons geleerd dat een online meeting in bepaalde gevallen een fysieke bijeenkomst kan vervangen.”

Bos in Vlaanderen

Daarom ging de provincie een samenwerkingsverband aan met BOS+ om in Vlaanderen bos aan te leggen, om haar CO2 uitstoot van de toch noodzakelijke vluchten te compenseren. Ze kozen daarvoor heel bewust voor Vlaanderen, en niet in de tropen, waar het goedkoper zou zijn.

Als CO2-uitstoot gecompenseerd wordt door bosaanplant in het Zuiden kost dat net geen 17 EUR per ton. Compensatie in Vlaanderen kost 68 EUR per ton.

Met de keuze voor de duurdere bosaanplant in eigen land geeft het provinciebestuur een duidelijk signaal, niet alleen naar het eigen personeel, maar naar alle Oost-Vlamingen. Het inzetten op lokale compensatieprojecten heeft positieve effecten op de betrokkenheid en dus ook op de bewustwording over de grote CO2-uitstoot van vliegreizen.

Bovendien wordt het provinciepersoneel door de hoge prijs van de compensatie extra gestimuleerd om in de mate van het mogelijke nog meer te kiezen voor alternatieve vormen van vervoer (hoofdzakelijk de trein). De provincie hoopt op die manier een voorbeeld te zijn voor andere lokale besturen, bedrijven en burgers. Besturen of gemeentes die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen hier het aanbod van BOS+ raadplegen.

Het bos

BOS+ koos ervoor om een gemengd loofbos aan te leggen, met struiken aan de bosrand om de overgang naar het omliggende landschap te verzachten. We planten er climaxsoorten zoals eik en haagbeuk, gecombineerd met grauwe abeel, een snelle groeier. De grauwe abeel is een uitgesproken pionierboom en zorgt ervoor dat er sneller sprake is van een bosklimaat.

Anderhalve hectare is misschien niet het grootste bos, maar binnen een ruimer kader vormt het wel een erg waardevolle stapsteen voor de biodiversiteit. Soorten die foerageren in bos krijgen er zo extra territorium bij. Het is tevens een veilige haven tussen andere, grotere omliggende bossen. Soorten die van bos naar bos trekken zullen dit nu makkelijker kunnen, zonder zich te lang te hoeven blootstellen aan een habitat die onnatuurlijk is voor hen.

Bovendien stelt de eigenaar het bos open aan verschillende partners uit de omgeving, waaronder de lokale scholen. Zij kunnen er leren over en spelen in het bos, een zo waardevol stukje natuur dat in Vlaanderen niet vanzelfsprekend is.

Terug

Vlaams-Brabant steunt inheemse Sápara om klimaatverandering tegen te gaan

Om het ’tipping point’ van de huidige klimaatverandering te vermijden, moeten we voor 2025 ongeveer 80% van het Amazonewoud beschermen. Het grootste regenwoud op aarde heeft echter dagelijks te kampen met bedreigingen. Om het woud beter te beschermen zette BOS+, eind 2021, samen met een inheemse bevolkingsgroep uit het Ecuadoraanse deel van het Amazonegebied, de […]

Zeg het met bomen: koppel vraagt bos in Zottegem als huwelijkscadeau

Op de grens van Herzele en Zottegem werd onlangs een bijzonder huwelijksgeschenk gerealiseerd. De grootste fan van BOS+ besloot voor haar huwelijksfeest niet te gaan voor een klassieke formule. Op zondag 5 december nodigde ze namelijk al haar gasten uit om mee een bos aan te planten. “Cadeaus die je krijgt, waar leg je ze […]

STEEDS MEER MENSEN EN BEDRIJVEN KOPEN EEN BOOM ALS RELATIEGESCHENK OF EINDEJAARSCADEAU

Een boom schenken is nooit zo populair geweest als nu. BOS+ ziet een forse stijging in de verkoop van het aantal gepersonaliseerde boompjes. Met het eindejaar in het verschiet en de wanpraktijken in de pakjessector lijken steeds meer mensen voor een duurzaam alternatief te kiezen. Volgens BOS+, de organisatie waarbij je een boom met een boodschap […]