Updates

Beleef het bos

Dokter bos

Dokter Bos is er voor jong en oud, in ons dagelijkse leefomgeving en in de zorg. Ze wijst ons de weg naar een groenere en gezondere leefomgeving en levensstijl.

infographics

Bossen en bomen zorgen voor onze gezondheid. Op meer manieren dan je zou denken. Ze doen ons meer naar buiten trekken, meer bewegen en elkaar meer ontmoeten. Ze helpen ons beter omgaan met stress, angst en piekergedrag, bevorderen ons geluksgevoel, creativiteit en slaappatroon. Ze zuiveren onze lucht en ons water, en houden onze steden leefbaar. Vandaag gaan we met z’n allen steeds meer het belang van bossen en bomen waarderen. Voor ons eigen welzijn, maar ook voor het welzijn van de grotere ecosystemen waar wij deel van uitmaken.

Activiteiten

“Bossen zijn gezond, zoek ze op.” Deze boodschap geldt als dé leidraad tijdens de workshops en presentaties van BOS+ die gaan over – of zich bevinden in – het bos.

© Bart Carlier

campagnes

BOS+ motiveert en inspireert om vaker het bos en de natuur in trekken. Met de 30-30 campagne dagen we u uit om gedurende 30 dagen elke dag minstens 30 minuten in het groen te bewegen. Daarnaast brengt BOS+ met de campagne Trees Please tot bij u. U kan 20 bomen bij ons uitlenen gedurende 20 dagen, en deze een tijdelijke plek geven in hun publieke ruimte. Zo tonen we hoe uw buurt er kan uitzien wanneer er ruimte gemaakt wordt voor wat meer groen, maar ook wat de voordelen zijn van dit groen in uw leef- en verblijfsomgeving.

Zorggroen en vergroenings-projecten

Een groene omgeving werkt rustgevend en in de zorg kan groen meewerken aan het welbevinden. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een groene omgeving of uitzicht op natuur het herstel van patiënten bevordert. Hetzelfde principe geldt voor penitentiaire centra waar een kwalitatieve vergroening het welzijn van gedetineerden en personeel verbetert en zorgt voor een inperking van agressie en recidives. Tegelijk draagt het bij aan klimaatadaptatie en lokale biodiversiteit.

Studie

Bossen en bomen zorgen voor onze gezondheid. Op meer manieren dan je zou denken. BOS+ voert onderzoeksprojecten uit die de effecten van de bomen, bossen en natuur op onze gezondheid bestuderen en werkt mee aan studies die de gezondheidsvoordelen van natuur op ons welzijn blootleggen.

Innovatieve samenwerkingen

In 2019 stond BOS+ mee aan de wieg van het netwerk Natuur en Gezondheid. Dit netwerk bestaat uit organisaties en overheden uit diverse sectoren die de brug willen slaan tussen natuur en gezondheid. Intussen is het netwerk uitgegroeid tot meer dan 50 partners, waarbij BOS+ nog steeds één van de trekkers en kernleden is. Het netwerk faciliteert en ondersteunt uiteenlopende projecten, zoals een netwerkdag naar aanleiding van het praktijkgericht actieplan natuur en gezondheid in 2020, de organisatie van inspiratiesessies rond natuur in de zorg in samenwerking met Natuur en Bos, of de publicatie van de gids ‘Natuur en Welzijnspraktijken in Vlaanderen’.

Nieuws over Dokter Bos

Contacteer ons

Bos en gezondheid, het is al jaren een belangrijke pijler voor BOS+. Heb je vragen of opmerkingen of gewoonweg een steengoed en belangrijk idee waarrond we kunnen samenwerken? Laat het ons dan weten.

Algemeen directeur

Laure De Vroey

laure.devroey@bosplus.be
Projectmedewerker

Katriina Kilpi

katriina.kilpi@bosplus.be