Updates
Nieuws

Inspiratiedag Speelnatuur Zonder Beperking

Spelen en leren in het groen prikkelt de fantasie, stimuleert het de creativiteit en bevordert het de ondernemingszin. Ook voor het ontwikkelen van sociale en motorische vaardigheden is de natuur een uitgelezen plek om ervaring op te doen.

Deze positieve impact van een groene leeromgeving blijkt extra groot bij kinderen met mentale beperkingen, leerstoornissen, aandachtstoornissen (zoals ADHD) en autismespectrumstoornissen. In een informele natuurlijke omgeving leren deze kinderen beter dan in een klas.

Ondanks de duidelijke voordelen, is het samenbrengen van de twee kennisdomeinen (enerzijds outdoor educatie en anderzijds onderwijs voor kinderen met specifieke leerbehoeften) pionierswerk. Leerkrachten en begeleiders die met kinderen met een beperking en/of leerstoornis naar een groene omgeving trekken, steunen voornamelijk op een ‘trial and error’ techniek. 

Met deze studiedag brengen we inspiratie en goede voorbeelden uit binnen- en buitenland. In het bijzonder staan we stil bij de resultaten en de kant-en-klare activiteiten van het project Green Learning Environments (GLE) en bij het ontwerpen en inrichting van breed bruikbare speel- en leernatuur.

Voor meer info over GLE en de gratis downloadbare brochures en toolbox, kan u terecht op deze projectpagina.

De presentaties van de inspiratiedag zijn hieronder terug te vinden:

  1. Groene pedagogiek voor kinderen met speciale noden, door Ilse Vonder.
  2. Voorstelling resultaten Green Learning Environments, door Sien Cromphout en Kristien Ooms.
  3. Aandachtspunten bij de inrichting van een breed toegankelijke groene buitenruimte, door Anke Wijnja. Lees voor meer info zeker ook ‘Natuurlijk toegankelijk spelen, een praktische gids voor het inrichten van natuurlijke speelomgevingen voor kinderen met een fysieke beperking’, ir. Anke Wijnja, Bureau Fonkel
  4. Natuurlijk toegankelijk spelen – springzaad.
  5. Uittesten van de Green Learning Toolbox in de praktijk. Verschillende methodieken en mogelijke inhouden uit de toolbox komen aan bod (opgelet: deze sessie is buiten!). Door Sien Cromphout, BOS+
  6. Methodieken rond het creëren van gevoelshoekjes. Door Lut Célie of collega, De Bleekweide.
  7. Uitdagingen, risico’s, toezicht en regels onder de loep genomen. Hoe neem je als begeleider of leerkracht je kinderen mee naar buiten, op een verantwoorde manier? Zijn er regels die het voor ons moeilijk maken, en wat valt daaraan te doen? Door Kris Van Ingelghem, GoodPlanet vzw en Springzaad.be vzw
  8. Ontwerpen en inrichting van breed bruikbare speel- en leernatuur. Vanuit de aandachtspunten in de voormiddagsessie, gaan we in deze verdiepingsworkshop concrete aan de slag en is er ruimte voor vragen en antwoorden. Door Anke Wijnja, Bureau Fonkel, Nederland.
Terug

Verslag excursie houtproductie in de Dijlevallei

Leestip: bosvitaliteitsinventaris 2023

Lees meer artikels