Updates
Ik wil bomen planten

Telenet

De samenwerking tussen BOS+ en Telenet draait helemaal rond CO2-compensatie en een “multi-purpose” herbebossingsproject in de tropen. De bedrijfsvoering van Telenet is volledig klimaatneutraal. Telenet heeft in de eerste plaats interne maatregelen genomen om duurzamer te functioneren. Om de restuitstoot te compenseren werkt het bedrijf samen met BOS+.

In het noorden van Ecuador plantten we sinds 2012 maar liefst 400 ha nieuw bos aan op gedegradeerde gronden, goed voor 429.000 bomen die er tot op heden nog staan. Een uitdagend project in veel verschillende regio´s met variërende condities. En dit project gaat om veel meer dan bomen alleen, de Telenetbossen zijn ecologisch waardevol en hebben sociale en economische voordelen voor de lokale gemeenschappen. Dit project is op terrein gevalideerd door de internationaal erkende vrijwillige standaarden Verra (vroeger VCS) en CCB,  Climate Community and Biodiversity. 

De toekan, een emblematische soort in deze regio

Klimaatneutrale strategie gedurende 20 jaar

Deze aanplantingen zijn geleidelijk nieuw bos aan het worden en staan verspreid op 400 hectare. De lokale organisatie en Ecuadoraans partner van BOS+ Mindo Cloudforest Foundation heeft samen met zijn lokale arbeiders een geweldig werk geleverd in het klaarmaken van de terreinen, opkweken van (grotendeels inheems) plantgoed, het aanplanten en onderhouden van de aanplantingen. BOS+ bood technische ondersteuning, en blijft nu verder de aanplantingen monitoren, in samenwerking met de Universiteit van Gent om onder andere de koolstofopslag te meten. Telenet financiert dit project, dat past in hun klimaatneutrale strategie gedurende 20 jaar.

Hotspot van biodiversiteit

We bevinden ons voor dit project in de montane regio´s van Mindo en Los Bancos, de subtropische regio’s van Puerto Quito en El Cristal de ariede regio van Salinas, San Gerónimo en Mundo Nuevo. Allemaal gelegen  in het Noorden van Ecuador, ten westen van de Andes. Vooral de eerste regio met zijn nevelwouden is een echte hotspot van biodiversiteit, gerenommeerd voor zijn weelde aan vogelsoorten. Door de veeteelt is er echter de afgelopen decennia veel ontbost en blijven grote oppervlaktes weilanden over die ondertussen ook voor de landbouw nog weinig opleveren. Herbebossen zorgt voor een herstel van de bodem en geeft deze gronden opnieuw waarde, zowel economisch, sociaal als ecologisch.

Een “multi-purpose” herbebossingsproject

Het project maakt deel uit van de duurzaamheidsstrategie van Telenet. Vanaf 2015 kan Telenet een klimaatneutrale bedrijfsvoering claimen. In eerste instantie neemt Telenet interne maatregelen om de CO2-emissies te verminderen, daarnaast ondersteunt Telenet dit  “multi-purpose” herbebossingsproject dat onder andere zorgt voor de vrijwillige compensatie van het saldo aan CO2-emissies en daarnaast ook de bovengenoemde positieve sociale en ecologische impact heeft.

Een belangrijk aspect van dit project is dat het voldoet aan twee internationale standaarden voor klimaatprojecten (Verified Carbon Standard en Climate, Community and Biodiversity Alliance) en dat de impact ook effectief gemeten zal worden. Sinds 2012 wordt er regelmatig in samenwerking met de Universiteit Gent een meting uitgevoerd om de impact van het project op te volgen.

Wil je meer weten over wat we  samen doen met onze Ecuadoraanse partner om kostbare natuurreservaten te beheren en gedegradeerde gebieden zoals graslanden te herbebossen?

Lees het hier

 

Terug

AB Concerts

Iris

Duvel

Langdurige samenwerking met een belangrijke partner zoals Duvel voor meer en beter bos.