Updates

Bels Broek en Heide

Wandelroute
© Vilda - Jeroen Mentens

Tussen Geel-Bel en Meerhout, in de brede vallei van de Grote Nete, strekt zich een prachtig natuurgebied uit: de Belse Heide met aansluitend het Bels Broek en de Belse bossen. Tal van onverharde wegen en paden doorsnijden het gebied. Op de droge zandruggen wandel je door uitgestrekte naaldbossen, prachtige heideterreintjes en weidse zandverstuivingen. Meer naar de vallei toe vormen broekbossen, vochtige wei- en hooilanden, wuivende rietkragen en heldere beekjes het decor waar je heerlijk kunt onthaasten.

Knooppunten: 84 -> 85 -> 86 -> 92 -> 95 -> 96 -> 98 -> 99 -> 23 -> 21 -> 38 -> 37 -> 41 -> 42 -> 46 -> 47 -> 48 -> 33 -> 32 -> 31 -> 30 -> 27 -> 26 -> 20 -> 19 -> 29 -> 75 -> 74 -> 71 -> 76 -> 77 -> 78 -> 84

Bron: Natuurpunt.be

Route-Ambassadeur Pasar vzw

Get Directions

show options hide options
1

Sinds de natuurherstelwerken van enkele jaren geleden zijn de planten en dieren aan een straffe opmars bezig. Dat is vooral te merken in de buurt van de vennen. Het opnieuw verschijnen van struik- (zie foto) en dopheide zijn voorbeelden. Door de werken ontstond een pioniervegetatie en binnen die vegetatie ontstonden ook ideale levensomstandigheden voor zonnedauw en moeraswolfsklauw.

© Vilda - Jeroen Mentens
2

De Belse Heide met aansluitend het Bels Broek en de Belse bossen vormen het leefgebied van alle inheemse spechtensoorten en van zeldzame dag- en nachtroofvogels waaronder de havik, de bosuil en de ransuil (zie foto). Verscholen op de bosbodem broedt de houtsnip. In de lente ruik je de witte bloemen van de kamperfoelie, die slingert tussen de takken van de eik. In de laagtes vallen elzen en dotterbloemen op en fladderen juffers en libellen. Dankzij de variatie in landschapstypen kan Bel ook een flinke populatie reeën herbergen. In het najaar vormen de bossen een waar paradijs voor paddenstoelenkenners.

© Vilda - Rollin Verlinde
3

Na ingrijpend heideherstel verschenen duizenden jonge heideplantjes, zowel struikheide op de drogere gedeelten, als dopheide vlak bij de herstelde vennetjes. Maar ook andere zeldzame soorten kwamen na het herstel tevoorschijn zoals zonnedauw (één van de weinige vleesetende planten in Vlaanderen) en moeraswolfsklauw (zie foto). Deze laatste is één van de weinige nog bestaande plantensoorten uit de ‘voorhistorische’ wolfsklauwfamilie, d.w.z. dat ze al op de aarde voorkwamen voordat de planten en bomen zoals we die nu kennen bestonden. De vroegere wolfsklauwen hadden immense afmetingen en heel wat steenkoollagen bestaan bijna volledig uit restanten van deze reuzenplanten.

© Vilda - Rollin Verlinde
4

Wat dieren betreft zijn de typische soorten: konijn, heivlinder, ree, nachtpauwoog, duinpieper (zie foto), tapuit, levendbarende hagedis en boompieper, die je in de zomer vanuit de top van een solitaire boom druk kwetterend zijn parachute-achtige vlucht kan zien maken. ’s Avonds en ’s nachts jaagt de zeer zeldzame grijze grootoorvleermuis boven het gebied. De kerk van Bel geeft onderdak aan een voortplantingskolonie van de soort.

© Vilda - Yves Adams
Terug naar alle wandelingen en fietstochten

Ga op pad en deel jouw bosfoto’s

Ga op pad en deel je mooiste bosfoto’s met ons. Wie weet krijg je wel een plekje op onze website. Bekijk de eerdere inzendingen en ontdek hoe je zelf foto’s kan delen.

Fotogeniek
Buiten spelen

Word ambassadeur

Ken je een route die zeker niet mag ontbreken?
Doe een wandel- of fietsvoorstel en word ambassadeur van BOS+.

Doe een voorstel