Updates

Lovenhoek

Wandelroute
© Vilda - Jeroen Mentens

De groene uitgestrektheid én de variatie aan landschappen maken van een wandeling door Lovenhoek een bijzondere ervaring. Je stapt hier door droge naald – en vochtige oude loofbossen, langs open heideterreinen en bloemrijke ruigtes en over historische kerkenpaden. In het noorden van Lovenhoek vormen de Kleine Beek en de Molenbeek een moerassige vallei. Je kan over een plankenpad de meanderende Molenbeek volgen.

In de vallei van de Molenbeek en de Kleine Beek leven beschermde vissoorten als rivierdonderpad en kleine modderkruiper. De bovenloop van de Molenbeek is een zeldzaam voorbeeld van een nog sterk kronkelende beekvallei met moerasvegetaties en wilgenstruwelen. In het voorjaar schitteren bloeiende tapijten van bosanemonen en slanke sleutelbloemen. 

Volg de knooppunten: 17 -> 81 -> 75 -> 74 -> 73 -> 17

Bron: Natuurpunt.be

Get Directions

show options hide options
1

De afwisseling van biotopen geeft kansen aan vele vaak zeldzame planten en dieren. Vijf spechtensoorten en roofvogels als havik, buizerd en wespendief broeden in de oude bossen van Lovenhoek, evenals de majestueuze oehoe. In het voorjaar schitteren bloeiende tapijten van o.m. bosanemonen en slanke sleutelbloemen. Op de herstelde heideterreinen gedijt dan weer dopheide en de vleesetende zonnedauw die insecten vangt op zijn kleverige tentakeltjes. Romantische zielen kunnen zich hier laten inspireren door de melodieuze zang van de boomleeuwerik, die in Vorselaar de mooie klanknabootsende naam "zoetelief" draagt. In de beekvalleien huist de ijsvogel en zijn blauwborstjes en kleine karekieten vaste zomergasten. Met wat geluk kan je in de lente het geluid van de mysterieuze roerdomp horen. Hier is ook een kolonie bevers (foto) actief.

© Vilda - Yves Adams
2

Op vele plekken in de bossen en het moeras laten we de natuur zoveel mogelijk ongemoeid. Andere stukken krijgen een gericht beheer. Enkele monotone dennenaanplanten werden verwijderd. Door het plaggen van de strooisellaag komt de historische zaadbank aan de oppervlakte en kunnen heideplantjes snel kiemen. Binnen de begrazingsblokken houden vriendelijke runderen en onze schaapskudde de heide in stand. Bijzondere dieren zoals veldkrekels, boomleeuwerik (foto), nachtzwaluw, levendbarende hagedis profiteren van het natuurherstel. De bovenloop van de Molenbeek is dan weer een zeldzaam voorbeeld van een nog sterk kronkelende beekvallei met moerasvegetaties, rietvelden en wilgenstruwelen. De bevers kunnen hier als “medebeheerders” van de beek hun gangen gaan.

© Vilda - Yves Adams
Terug naar alle wandelingen en fietstochten

Ga op pad en deel jouw bosfoto’s

Ga op pad en deel je mooiste bosfoto’s met ons. Wie weet krijg je wel een plekje op onze website. Bekijk de eerdere inzendingen en ontdek hoe je zelf foto’s kan delen.

Fotogeniek
Buiten spelen

Word ambassadeur

Ken je een route die zeker niet mag ontbreken?
Doe een wandel- of fietsvoorstel en word ambassadeur van BOS+.

Doe een voorstel