Updates

Wellemeersen

Wandelroute
© Vilda - Yves Adams

Tussen de dorpskernen van Denderleeuw en Erembodegem (deelgemeente Aalst), de E40 en talrijke spoorlijnen, ligt één van de best bewaarde natuurparels van de Dender verscholen. 

De Dender vormde hier in dit gebied een brede alluviale vlakte. Toen deze rivier nog een beek was en niet door sluizen geregeld werd, overstroomden de omliggende vlakten vaak. Rietlanden, zeggenvelden, elzen-olmenbossen, dottergraslanden en moerasspirearuigten zijn typisch voor dit natuurgebied. Interessante vegetaties zijn te vinden in de verlande zandwinningsputten.

Het gebied kent een enorme verscheidenheid aan fauna en flora. Zowat alles komt er aan bod: van hoog naar laag, van nat tot droog, taluds, waterpartijen, hooiweiden in allerlei stadia, ondergelopen elzenbroeken, populierenaanplantingen, brongebiedjes…De Denderstreek op haar best, met meer dan 1400 verschillende planten en 1000 verschillende diersoorten, waarvan de meeste wel één of andere band met het water hebben. Het hoeft geen betoog dat dit een waardevol natuurgebied is.

Bron: Natuurpunt.be en Vlaamse Landmaatschappij

Get Directions

show options hide options
1

Natte grasland- en moeraskernen

De ontwikkeling van enkele grote grasland- en moeraskernen moet een geschikt leefgebied vormen voor moeras- en watervogels in het algemeen en voor specifieke soorten zoals sprinkhaanzanger, blauwborst of rietgors in het bijzonder. Lokaal graven we hiervoor de bovenste grondlaag af. Hierdoor komt het grondwater gedurende een langere periode van het jaar vlak onder, boven of tot aan het maaiveld. Deze heel vochtige weides stellen moeras- en weidevogels in staat voedsel te vinden. Ze kunnen zo met hun snavel gemakkelijk wormen en insecten in de bodem zoeken. Aan de rand van de afgraving ontwikkelt zich moeras of soortenrijk grasland waar de vogels voedsel en beschutting kunnen zoeken, komen slapen, kunnen broeden en kuikens laten opgroeien.

© Vilda - Yves Adams
2

Over bomputten en poelen

We leggen nieuwe poelen aan en halen de dikke sliblaag uit bestaande poelen of bomputten weg. Op deze manier willen we het leefgebied en de voortplantingsplaats van amfibieën herstellen.
Bomputten zijn de overgebleven littekens van ingeslagen bommen maar vormen nu waardevolle natuurrijke schatkamers in het landschap.

© Vilda - Yves Adams
Terug naar alle wandelingen en fietstochten

Ga op pad en deel jouw bosfoto’s

Ga op pad en deel je mooiste bosfoto’s met ons. Wie weet krijg je wel een plekje op onze website. Bekijk de eerdere inzendingen en ontdek hoe je zelf foto’s kan delen.

Fotogeniek
Buiten spelen

Word ambassadeur

Ken je een route die zeker niet mag ontbreken?
Doe een wandel- of fietsvoorstel en word ambassadeur van BOS+.

Doe een voorstel