Updates

Nieuws & Bosrevue

Op deze nieuwspagina blijft u op de hoogte over het reilen en zeilen van BOS+, bossen en bomen in Vlaanderen en wereldwijd.

Kies je bij de tags voor de Bosrevue, dan krijg je alle artikels van de Bosrevue te zien, ons digitaal e-zine dat recent wetenschappelijk bosonderzoek vertaalt naar praktische beheertoepassingen op het terrein.

‘Coldspots’ in bossen: belangrijke ‘hotspots’ voor bosgebonden soorten

Bomen kappen, biodiversiteit en klimaatverandering

Wereldwijde herbebossing als oplossing voor de klimaatverandering: Fantasie of werkelijkheid?

Een blik op de kenmerken van bos in Vlaanderen – eerste resultaten van twee opeenvolgende Vlaamse bosinventarisaties

Een blik op de kenmerken van bos in Vlaanderen – eerste resultaten van twee opeenvolgende Vlaamse bosinventarisaties

Kleine bossen functioneren beter wanneer ze gemengd zijn

Bosstedenbouw in Vlaanderen. Een kort manifest voor meer bos in de Vlaamse verstedelijking.

Schendingen van de boswetgeving: praktijkgegevens aangaande de feiten en hun sanctionering

Van Eikel tot Eik

Kleine bosfragmenten: oases voor bestuivers in een groene woestijn?