Updates

Nieuws & Bosrevue

Op deze nieuwspagina blijft u op de hoogte over het reilen en zeilen van BOS+, bossen en bomen in Vlaanderen en wereldwijd.

Kies je bij de tags voor de Bosrevue, dan krijg je alle artikels van de Bosrevue te zien, ons digitaal e-zine dat recent wetenschappelijk bosonderzoek vertaalt naar praktische beheertoepassingen op het terrein.

Rondhoutstromen in Vlaanderen

De bladstrooiselkwaliteit beïnvloedt bodems in gematigde loofbossen sterker dan de landgebruikgeschiedenis of stikstofdepositie

De positieve effecten van agroforestry zijn geen fabeltje

Het nieuwe natuurbeheerplan: een verbintenis met voordelen

Boomsoortendiversiteit verhoogt de groei van beuk en beïnvloedt zijn fysiologische droogte-respons

De Natuurwaardeverkenner als kennisbron voor bosbeheerders

Bosranden hebben een sterke invloed op de verspreiding van strooiselfauna

Eerste ecoduct over Brusselse ring ontsnippert het Zoniënwoud

Hoe een nieuw natuurbeheerplan opstellen? – Wat met de bestaande beheerplannen

Het nieuwe natuurbeheerplan: theorie en beleidscontext