Updates
Nieuws

Red het Speelbos, Boomalarm vzw, Greenpeace en Bos+ gaan in beroep tegen de kap van het Speelbos in Heist-op-den-Berg

23 oktober, Heist-op-den-Berg – Actiegroep Red het Speelbos trekt samen met milieuorganisaties Boomalarm vzw, BOS+ en Greenpeace naar de Raad van State tegen het Ruimtelijk Uitvoeringssplan (RUP) dat de kap voorziet van een bos in het centrum van Heist-op-den-Berg. Het gemeentebestuur wil tot 255 woningen, handelszaken en kantoren vergunnen op de voormalige ALDI-site en in het aanpalende bos. Red het Speelbos, Boomalarm vzw, Greenpeace en BOS+ klagen het verlies van waardevolle natuur in de kern aan, en vragen om de bescherming en opwaardering van het speelbos.

Het bedreigde bosgebied is ruim 2 hectare groot, bijna 100 jaar oud, en herbergt meer dan 675 soorten. Een belangrijk deel ervan wordt vandaag gebruikt als speelbos. “Ons Speelbos is van onschatbare waarde voor omwonenden. Elk weekend spelen hier meer dan honderd kinderen van de Chiro die er met elkaar en met de natuur leren omgaan”, zegt Senne Heremans van het actiecomité Red het Speelbos. Dat de Heistenaars gehecht zijn aan het bos is duidelijk in het straatbeeld: de posters van Red het Speelbos hangen aan de ramen van vele huizen.

Ons speelbos is van onschatbare waarde voor omwonenden. Elk weekend spelen hier meer dan honderd kinderen van de Chiro die er met elkaar en met de natuur leren omgaan. – Senne Heremans (Actiecomité Red het Speelbos)

Senne Heremans zet zich samen met het actiecomité al jaren in voor het bos. “Onze petitie voor het behoud van het speelbos werd al 1500 keer ondertekend, en meer dan 600 mensen dienden bezwaar in tegen het RUP – dat is ontzettend veel voor een gemeente als Heist-op-den-Berg. Wanneer de gemeente ondanks al dat verzet haar ontwikkelingsplannen toch doorzet, zien wij geen andere optie dan de juridische kaart te trekken.”

Samen met Boomalarm vzw – een Heistse vzw die zich inzet voor bosbehoud en boomaanplanting – Greenpeace en BOS+ vraagt de actiegroep de vernietiging van het RUP bij de Raad van State. De natuurverenigingen hekelen dat er geen milieueffectrapport opgemaakt werd, ondanks de grote impact op de biodiversiteit, het klimaat en de leefbaarheid in de buurt. Ook de natuurtoets – die moet nagaan of een plan kan leiden tot schade aan de natuur die ook had kunnen vermeden worden – ontbreekt. Zo laat het RUP een ontbossing toe tot 1,8 hectare zonder de noodzaak daarvan te onderbouwen, en zonder garanties over de toekomstige natuurwaarde in het gebied. 

De nieuwe bomen die geplant zouden worden, kunnen niet tippen aan het Speelbos. Want bestaande bossen herbergen veel meer biodiversiteit en slaan veel meer CO2 op dan nieuwe bossen“, vertelt Ruth-Marie Henckes van Greenpeace. “We hebben zo’n stedelijke bossen net nodig als bescherming tegen extreme regenval en hittegolven.

Een recent rapport van BOS+ en Greenpeace toont aan hoe Vlaamse bossen de voorbije 20 jaar massaal verdwenen uit de bebouwde omgeving, vaak omdat ze op ‘bouwgrond’ staan. 

Bijna een derde van onze bossen zijn ‘zonevreemd’ en bijgevolg slecht beschermd. Terwijl ze net in woongebied cruciaal zijn voor de leefbaarheid van buurten. – Laure De Vroey (BOS+)

Bijna een derde van onze bossen zijn ‘zonevreemd’ en bijgevolg slecht beschermd. Terwijl ze net in woongebied cruciaal zijn voor de leefbaarheid van buurten. Het Speelbos in Heist-op-den-Berg is daar een goed voorbeeld van. Samen met Greenpeace pleiten wij dan ook niet alleen voor een oplossing voor dit bos, maar voor een dringende bescherming van al onze waardevolle zonevreemde bossen en een algemene ontbossingsstop tegen 2030”, zegt Laure De Vroey van BOS+.

Wil je ons steunen in onze strijd tegen ontbossing? Doe hier een gift.

 

Terug
Algemeen directeur

Laure De Vroey

laure.devroey@bosplus.be

Een bewogen jaar voor Cacao

De strijd is nooit gestreden

Lees meer artikels