Updates
Nieuws

Verwachtingen van BOS+ voor de COP27

© Leen van Zele

Bossen worden effectief ingezet tegen klimaatontwrichting

Bossen spelen een sleutelrol in het klimaatverhaal. Er worden beloftes gemaakt rond het stoppen van ontbossing en inzetten op bos als natuurlijke klimaatoplossing. Maar inspanningen zijn niet verregaand genoeg. De beschikbare tijd tikt weg, de systeemverandering wordt steeds dringender.

Urgentie was vorig jaar al een rode draaden zal elk jaar alleen maar toenemen: sinds COP26 verdween opnieuw de oppervlakte van België aan onvervangbaar tropisch regenwoud en werden om en bij de 35 miljard ton broeikasgassen in de atmosfeer gedumpt.  

Daarom verwachten we niet minder dan stevige en duidelijke garanties voor het waarmaken van de beloftes van de Glasgow Leaders Declaration on Forestsen andere klimaatinspanningen gelinkt aan Bos en andere ecosystemen. Het aangekondigde partnerschap voor uitvoering van de GLDF moet een effectief mechanisme blijken te zijn om wereldwijde ontbossing tegen 2030 – en liefst vroeger – effectief te stoppen. Belangrijke elementen daarvan zijn de transitie naar een duurzaam voedselsysteem, ontbossingsvrije waardeketens, zorgplicht voor bedrijven en impact van onze consumptie.

Om sneller meer te doen zijn ook meer middelen nodig: een exponentiële verhoging – verdubbeling, vertienvoudiging of meer – van financiering voor bos als klimaatoplossing. Die financiering moet ook veel meer rechtstreeks naar lokale en inheemse gemeenschappen.  

Bossen zijn een synergie-oplossing voor klimaatmigitatie en -adapatie, zorgen voor lokale ontwikkeling en helpen mee de biodiversiteitscrisis tegen te gaan. Maar de efficiëntie van natuurlijke klimaatoplossingen mag geen excuus zijn voor minder financiering. Bijkomende financiering voor Natuurlijke klimaatoplossingen moet additioneel zijn op bestaande klimaatfinanciering en klimaatfinanciering mag niet ten koste gaan van andere vormen van internationale solidariteit.

Betere kansen voor bos door een stabieler klimaat

Naast het stevig opkrikken van de inspanningen rond bos, moet de COP27 ook in het algemeen voldoende resultaat boeken om verdere klimaatontwrichting te vermijden. Naast verhoogde en meer concrete ambities rond emissiereducties om de opwarming te beperken tot 1,5°, betekent dat ook een sterke stijging van klimaatfinanciering voor mitigatie, adaptatie en schade en verlies.  

Klimaat is een transversaal thema, dat verweven zit in alle sectoren. Het is ook wereldwijd, en de specifieke context van elk land heeft een invloed op de onderhandelingen op de COP. Het is sterk gelinkt aan de achteruitgang van de biodiversiteit, wat we eten en hoe we leven.  Klimaat heeft een link met onrecht, ongelijkheid en economie, met gender en inclusiviteit, met de manier waarop we ons verwarmen en verplaatsen,

Hoewel al die thema’s belangrijk zijn spitst BOS+ zich vooral toe op bos, biodiversiteit en inheemse gemeenschappen. Maar dit is niet het volledige verhaal. Om een totaalplaatje te krijgen van wat er op de COP gebeurt en wat beleidsmakers zouden kunnen doen om de klimaatontwrichting aan te pakken, raden we zeker ook aan een kijkje te neme op de website van de Klimaatcoalitie.

Terug

Hoe de Paashaas verantwoordelijk is voor de achteruitgang van Afrikaanse bossen

BOS+ en West Fraser Genk oogsten Limburgse populieren om lokaal te verwerken in OSB-platen

Lees meer artikels