Updates
Ik wil bomen planten

Ordina

IT-bedrijf Ordina en BOS+ gaven op 15 april ’22 het startschot van een opvallend duurzaamheidsinitiatief. Hoewel bedrijven die investeren in groene oplossingen talrijk zijn, gaan er weinig zo ver als Ordina. Als één van de grootste IT-dienstverleners van de Benelux neemt Ordina maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en rekent het daarbij in België op BOS+ voor de boskennis die nodig is om dit waar te maken.

BOS+ ging op zoek en vond 13,6 hectare grond om te bebossen voor Ordina die op haar beurt voor de financiering van de aankoop, de aanplanting  en het onderhoud van het bos zorgde. En in het bijzijn van Vlaams minister voor Natuur Zuhal Demir gingen de eerste symbolische bomen in de grond. In het najaar 2022 volgt de volledige aanplanting met feestelijke plantacties voor het personeel van Ordina.

Het doel van Ordina is om jaarlijks grote stukken grond aan te kopen om er verkoelende en luchtzuiverende bossen te planten. Dat als onderdeel van hun doelstelling om tegen 2030 CO2 neutraal te zijn. BOS+ zocht en vond voor hen 13.6 hectare onbeboste grond gelegen in het Pijnven (onderdeel van Bosland) in het Limburgse Pelt.

De grootteorde mag hier toch wel bijzonder genoemd worden. Een blik op de bosteller leert dat sinds 2019 de gezamenlijke inspanningen van natuurorganisaties en de overheid zorgde voor 596 ha nieuw bos in Vlaanderen, verdeeld over 706 plantacties. De 13.6 ha van Ordina doet hier in één aanplanting eigenhandig 2% bovenop en het is hun ambitie om dit elk jaar te doen.

“Zowel in België als in Nederland kopen we geschikte gronden op en planten we een nieuw bos”, legt CEO Jo Maes uit. “Daarmee bestrijden we de klimaatcrisis en creëren we tegelijkertijd nieuwe en blijvende lokale natuur. Bovendien willen we CO2-neutraal zijn tegen 2030. De aanplant van een Ordina-bos is hierin een belangrijke pijler.”

Bosland, één van de grootste boscomplexen van Vlaanderen, bestaat voornamelijk uit dennenbomen en krijgt met het Ordina-bos een groot stuk loofbos bij. Het zorgt verder voor een betere aaneensluiting van bossen, goed voor de dieren die er wonen, waaronder de wolf.

“Heel wat bedrijven hebben de mond vol over groene initiatieven die ze nemen”, zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir. “Maar al te vaak blijft het daar helaas ook bij. Ordina bewijst dat je met een beetje goede wil wel degelijk een groot verschil kan maken voor een groener en gezonder Vlaanderen. Vandaag gaan de eerste bomen in de grond van wat een langdurige ambitie van grote stukken extra bos moet worden. Laat dit een voorbeeld zijn voor andere bedrijven in Limburg en daarbuiten. De bosalliantie staat klaar om jullie te helpen met financiële middelen en met de nodige expertise om van alle boompjes samen één gezond bos te maken.”

Volgens Bert De Somviele, directeur van BOS+, is het engagement van Ordina opmerkelijk: “Met BOS+ werken we wel meer samen met bedrijven om meer bos te realiseren. Maar met de doelstelling van regelmatige, lokale aankopen van deze omvang neemt Ordina een echte voortrekkersrol op zich en levert het een substantiële bijdrage aan de uitbreiding van het schaarse Vlaamse bosareaal.

Doe zoals Ordina en ga all-in met uw bedrijf door in te staan voor de volledige financiering van het bedrijfsbos. Van de aankoop van de gronden en de aankoop van het plantsoen tot het onderhoud van het bos. Uiteraard geniet je van een volledige ondersteuning door BOS+.

Wij ontzorgen u maximaal, maar de eindverantwoordelijkheid en het eigenaarschap blijft bij uw bedrijf.

 

Terug

AB Concerts

Limburg.net

Iris