Updates

Nieuws & Bosrevue

Op deze nieuwspagina blijft u op de hoogte over het reilen en zeilen van BOS+, bossen en bomen in Vlaanderen en wereldwijd.

Kies je bij de tags voor de Bosrevue, dan krijg je alle artikels van de Bosrevue te zien, ons digitaal e-zine dat recent wetenschappelijk bosonderzoek vertaalt naar praktische beheertoepassingen op het terrein.

Vernietiging van bossen sterk toegenomen in 2020

Nieuw EU-landbouwbeleid nefast voor natuur, biodiversiteit, klimaat en de boer zelf

Coronalessen deel X: laat de stad niet stikken

Wereldwijde herbebossing als oplossing voor de klimaatverandering: Fantasie of werkelijkheid?

Een blik op de kenmerken van bos in Vlaanderen – eerste resultaten van twee opeenvolgende Vlaamse bosinventarisaties

Een blik op de kenmerken van bos in Vlaanderen – eerste resultaten van twee opeenvolgende Vlaamse bosinventarisaties

Bosstedenbouw in Vlaanderen. Een kort manifest voor meer bos in de Vlaamse verstedelijking.

Marguerite en haar kleindochter verliezen het pleit; fluisterende eik wordt geveld

Schendingen van de boswetgeving: praktijkgegevens aangaande de feiten en hun sanctionering

“Het is nog nooit zo goed gegaan met de mens omdat het nog nooit zo slecht is gegaan met onze natuur”