Updates

Nieuws & Bosrevue

Op deze nieuwspagina blijft u op de hoogte over het reilen en zeilen van BOS+, bossen en bomen in Vlaanderen en wereldwijd.

Kies je bij de tags voor de Bosrevue, dan krijg je alle artikels van de Bosrevue te zien, ons digitaal e-zine dat recent wetenschappelijk bosonderzoek vertaalt naar praktische beheertoepassingen op het terrein.

Bosstedenbouw in Vlaanderen. Een kort manifest voor meer bos in de Vlaamse verstedelijking.

De Natuurwaardeverkenner als kennisbron voor bosbeheerders

Zie hoe Europa nu groener is dan 100 jaar geleden

Boomvorm en kwaliteitsbeoordeling in jonge gemengde opstanden

Aanpassing herkomstgebiedafbakening voor boom- en struiksoorten in Vlaanderen

De snelste weg naar onsterfelijkheid: plant een boom

Een illegaal bos in Oudenaarde? Yes, We Can!

Ecologische bosontwikkeling op voormalige landbouwgronden in de praktijk: keuzes voor beheerders

Ecologische bosuitbreiding: nieuwe inzichten vereisen nieuwe aanpak – hoe vertaalt dit alles zich in de praktijk?

Bosuitbreiding in Vlaanderen: (on)mogelijk!?