Updates

Nieuws & Bosrevue

Op deze nieuwspagina blijft u op de hoogte over het reilen en zeilen van BOS+, bossen en bomen in Vlaanderen en wereldwijd.

Kies je bij de tags voor de Bosrevue, dan krijg je alle artikels van de Bosrevue te zien, ons digitaal e-zine dat recent wetenschappelijk bosonderzoek vertaalt naar praktische beheertoepassingen op het terrein.

Boomvorm en kwaliteitsbeoordeling in jonge gemengde opstanden

Aanpassing herkomstgebiedafbakening voor boom- en struiksoorten in Vlaanderen

De snelste weg naar onsterfelijkheid: plant een boom

Een illegaal bos in Oudenaarde? Yes, We Can!

Ecologische bosontwikkeling op voormalige landbouwgronden in de praktijk: keuzes voor beheerders

Ecologische bosuitbreiding: nieuwe inzichten vereisen nieuwe aanpak – hoe vertaalt dit alles zich in de praktijk?

Bosuitbreiding in Vlaanderen: (on)mogelijk!?

De Do’s & Don’ts van bosuitbreiding in Vlaanderen

Bosverjonging: voorbereiding en behandeling

Bosaanplanting of spontane verbossing?