Updates

Nieuws & Bosrevue

Op deze nieuwspagina blijft u op de hoogte over het reilen en zeilen van BOS+, bossen en bomen in Vlaanderen en wereldwijd.

Kies je bij de tags voor de Bosrevue, dan krijg je alle artikels van de Bosrevue te zien, ons digitaal e-zine dat recent wetenschappelijk bosonderzoek vertaalt naar praktische beheertoepassingen op het terrein.

Wereldwijde herbebossing als oplossing voor de klimaatverandering: Fantasie of werkelijkheid?

Bosstedenbouw in Vlaanderen. Een kort manifest voor meer bos in de Vlaamse verstedelijking.

De Natuurwaardeverkenner als kennisbron voor bosbeheerders

Zie hoe Europa nu groener is dan 100 jaar geleden

Boomvorm en kwaliteitsbeoordeling in jonge gemengde opstanden

Aanpassing herkomstgebiedafbakening voor boom- en struiksoorten in Vlaanderen

  • 1
  • 2