Updates

Uw testament kan uw wens voor een groenere en betere wereld laten nazinderen

BOS+ opnemen in je testament

Zorgen voor meer en beter bos, het kan ook als u er niet meer bent. BOS+ opnemen in uw testament staat ons toe nieuwe bossen te planten die de tand des tijds zullen doorstaan. Bovendien eren we uw nobele daad door uw naam aan het nieuwe bos te verbinden met een stevig maar duurzaam bord waardoor uw nagedachtenis in het bos blijft.

Hoe kan je BOS+ steunen via uw testament?

Een testament is een wettelijk document en moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bovendien zijn er verschillende vormen waarin u zelf een keuze kan maken over hoe u uw nalatenschap regelt. Onderaan deze pagina vindt u meer informatie terug. Als u graag wat meer uitleg hierbij krijgt of vragen hebt, kan u terecht bij onze medewerker nalatenschappen Pascal Huybrechs (pascal@bosplus.be of tel.: 0475 71 71 75). BOS+ is ook partner van Testament.be, die u objectief en gratis kunnen bijstaan in het opstellen van uw testament of voor juridische informatie over nalaten aan het goede doel.

Uw nagedachtenis komt in het bos en wordt een bos

Met de middelen die BOS+ ontvangt door middel van een testament, planten we gegarandeerd een bos aan. In dat bos komt vervolgens een houten gedenkplaat met de naam van de legataris er in gegraveerd, ter nagedachtenis aan de warme mens achter de steun.

Uw grond of bos in goede handen

Het gebeurt dat (beboste) gronden versnipperen wanneer ze na een testament verdeeld worden onder de erfgenamen. In sommige gevallen hebben de erfgenamen soms niet dezelfde passie of interesse voor bosbeheer waardoor ze niet goed weten wat te er mee te doen en blijft een bos versnipperd en/of onbeheerd achter. Eén mogelijkheid is dan om uw grond of bos via uw testament naar BOS+ te laten gaan. We proberen de grond dan ofwel te bebossen ofwel, indien het al een bos was, het beheer zo natuurgetrouw mogelijk voort te zetten. Indien we contactgegevens van de nabestaanden hebben, houden we hen ook op de hoogte. 

Interesse? Contacteer ons.

Praktische informatie voor het opstellen van een testament

 • Vereisten voor een geldig testament

  Een testament kan heel eenvoudig opgesteld worden en geldig zijn. Het is mogelijk dit eigenhandig te schrijven en het rechtsgeldig te maken, al raden we u dit af. Een andere optie is om je testament te laten schrijven bij/door een notaris. Eigenhandig je testament opstellen moet voldoen aan de volgende minimumvoorwaarden: 

  • Volledig met de hand geschreven door de testator zelf
  • Datum vermelden waarop het is opgesteld
  • Handtekening van de testator

  Verder is het natuurlijk belangrijk dat het eigenhandig testament juist wordt geschreven en geen juridische of feitelijke nonsens bevat. Even laten nalezen door een expert is toch wel aan te raden.

  Een groot probleem bij een eigenhandig testament is de bewaring ervan. Als mensen het thuis bewaren, kan het verloren gaan of kunnen ontevreden erfgenamen het doen verdwijnen. De kans is hierbij groter dat de laatste wensen niet gerespecteerd worden. Ook als er juridische, feitelijke of woordelijke fouten in staan kan het document aangevochten worden. 

  Om dit risico uit te sluiten heb je nog 2 opties: je kan het zelf opstellen en vervolgens laten registreren via een notaris in het Centraal Register der Testamenten (C.R.T.) of je kan het testament laten opstellen en registreren door de notaris. Eens het geregistreerd is in het C.R.T. kan het steeds worden teruggevonden door de notaris of adviseur gelast met het nalatenschap. 

  Daarnaast bestaat ook het risico op juridische of feitelijke fouten. Een voorbeeld van waar dit mogelijk fout kan lopen is bijvoorbeeld een testament dat gewag maakt van BOS+. Moet het nalatenschap dan gaan naar BOS+ Vlaanderen vzw of BOS+ Tropen vzw? Hierbij is het bijvoorbeeld nodig om de volledige naam en het ondernemingsnummer van de organisatie te vermelden. Dit is slechts één voorbeeld van waar het mis kan lopen. 

  Begeleiding door een expert is hierbij belangrijk om wettelijk heel goed te regelen wat en hoe u uw levenswerk nalaat. 

 • Al je bezittingen of een deel ervan

  Doorgaans zijn er een 3-tal vormen waarop mensen hun erfenis nalaten, al naargelang hun situatie. Deze zijn: 

  • Algemeen legaat
  • Legaat onder algemene titel
  • Bijzonder legaat

  Algemeen legaat is een legaat of erfenis waarin je al je bezittingen als 1 pakket nalaat aan de erfgenamen. Uw erfenis wordt dan gelijk verdeeld als er meerdere erfgenamen zijn ofwel gaat alles naar 1 erfgenaam indien die als algemeen legataris is aangesteld in uw testament. Indien u bijvoorbeeld alles zou willen nalaten aan BOS+ dan maakt u van BOS+ uw algemeen legataris. 

  Legaat onder algemene titel kan u gebruiken om uw erfenis in stukken in te delen en vervolgens te bepalen welke personen en/of organisatie(s) welk deel ontvangen. Zo kan u er bijvoorbeeld voor kiezen slechts een bepaald percentage van uw bezittingen naar BOS+ laten gaan en de rest naar andere erfgenamen. 

  Bijzonder legaat dient om specifieke bezittingen na te laten aan specifieke erfgenamen. Hiermee kan u bijvoorbeeld enkel uw bos opgeven als zijnde een nalatenschap voor BOS+ of enkel die ene bankrekening of som geld. Dit is de meest specifieke vorm van nalaten en dient dus best met behulp van een notaris opgesteld te worden. 

 • Het duolegaat is niet meer geldig

  Een bekende vorm van nalaten aan het goede doel was vroeger het ‘duolegaat’, waarmee hoge erfbelasting voor nabestaanden verminderd konden worden en er ook geld naar een goed doel werd nagelaten. 

  Deze vorm van nalatenschappen is niet meer geldig in een testament voor overlijdens na 30 juni 2021. 

  Testamenten met een duolegaat krijgen nu geen voordeeltarief meer, dus de kans bestaat dat het goede doel de erfenis kan weigeren. Mensen met deze vorm van nalaten passen het dus best aan als ze willen dat hun nalatenschap de impact heeft die ze voor ogen hebben. 

 • Bos of grond nalaten via je testament

  Wanneer de inhoud van een erfenis gelijk verdeeld wordt, geldt dat ook voor de grond. Percelen worden zo doorheen de tijd steeds kleiner en daarmee wordt het gebruik ervan ook moeilijker. Erfgenamen houden er soms ook een andere levensstijl op na, verhuizen ver weg van de grond of hebben een te druk leven om zich om dit waardevol goed te bekommeren. 

  Het kan dan interessant zijn om de grond van een testament na te laten aan BOS+ om de versnippering en/of verloedering tegen te gaan. Zeker mensen die jarenlang hart en ziel in het beheer van een bos hebben gestoken, kunnen erop vertrouwen dat BOS+ de grond als bebossing zal behouden en goed beheren. Meer informatie over onze bosbeheersprincipes vindt je hier.

  Praktisch

  Eerst en vooral: bespreek best met uw notaris wat u precies wilt en hoe u dat het beste regelt voor uw situatie.

  Vanuit BOS+ wijzen we op het bestaan van het bijzonder legaat. Hiermee kan je een specifiek onderdeel van je bezittingen nalaten aan een specifieke erfgenaam van uw keuze. Indien u besluit (beboste) grond na te laten aan BOS+, vermeld u het best als erfgenaam onze vzw die instaat voor het beheer van onze gronden in uw testament met volgende gegevens: 

  BOS+ Tierra vzw
  Ondernemingsnummer: BE0756.923.761
  Maatschappelijke zetel: Geraardsbergsesteenweg 267, 9090 Melle

 • Gegevens van BOS+ die je moet vermelden als je ons wil opnemen in je testament

  Uw testament moet voor de wet zeer helder zijn, als u wil dat het bij de juiste erfgenaam terecht komt. Als u besluit om BOS+ op te nemen, vindt u hier de wettelijke gegevens terug van hoe u BOS+ kan identificeren. BOS+ bestaat namelijk uit 3 verschillende vzw’s die een personele unie vormen.

  BOS+ Vlaanderen vzw
  Ondernemingsnummer: BE0411.088.374
  Maatschappelijke zetel: Geraardsbergsesteenweg 267, 9090 Melle

  BOS+ Tropen vzw
  Ondernemingsnummer: BE0479.222.461
  Maatschappelijke zetel: Geraardsbergsesteenweg 267, 9090 Melle

  BOS+ Tierra vzw
  Ondernemingsnummer: BE0756.923.761
  Maatschappelijke zetel: Geraardsbergsesteenweg 267, 9090 Melle

Neem geheel vrijblijvend contact op

Wil u meer weten over wat er met uw nalatenschap zal gebeuren? Hebt u vragen over het opstellen van een legaat of vragen over de werking van BOS+? We praten graag met u verder. Neem contact op en we proberen u zo goed als mogelijk te helpen.

Medewerker fondsenwerving

Pascal Huybrechs

pascal.huybrechs@bosplus.be