Updates

Projecten

BOS+ werkt samen met heel wat lokale organisaties in Afrika, Latijns-Amerika en België. Samen met hen strijden wij succesvol tegen ontbossing en voor een beter klimaat.

Vlaanderen

Cambium: boslandbouw integraal

CAMBIUM = Connecting Actors and Multidisciplinary knowledge on agroforestry into a Broadly applicable and Integrated guidance tool: towards acceleration and Upscaling iMplementation.

Natuur en gezondheid

In een tijd waarin technologische en stedelijke veranderingen elkaar op de voet volgen, raken we steeds meer vervreemd van de natuur. Dit terwijl de natuur een cruciaal onderdeel uitmaakt van ons welzijn. Het belang van tijd doorbrengen in de natuur of bewegen in een groene omgeving wordt steeds meer erkend als essentieel voor een gezonde levensstijl. Tijd doorbrengen in de natuur heeft een positieve impact op ons mentaal en fysiek welzijn. Bovendien draagt het ook bij aan de gezondheid van onze planeet. Want wie vaker het groen opzoekt, zal er op termijn ook meer zorg voor dragen.

België

Succesvol plantaardig! Op weg om je bedrijfskeuken te verduurzamen

In dit project helpen BOS+ en ProVeg bedrijven en organisaties om hun bedrijfscatering te verduurzamen en ontbossingsvrij te maken. We leggen de focus op het uitbreiden of verbeteren van het plantaardige aanbod en op het gebruik van fairtradeproducten zoals koffie en chocolade. Deze producten hebben namelijk een grote impact op ontbossing in de tropen. Door op de vraag in België in te spelen, realiseren we een positieve impact in landen met tropisch bos.

België

Houtkanten voor Vleermuizen

Met dit project willen we het leefgebied voor verschillende vleermuissoorten optimaliseren door landschappelijke verbindingen te versterken (gebaseerd op een grondige landschapsanalyse) en overwinteringsplaatsen te herstellen en in te richten.

België

Natuurateliers voor kinderen en jongeren in stedelijke context

Kinderen en jongeren in de stad worden geconfronteerd met een drukke leefomgeving, met vaak een beperkte toegang tot groen. Nochtans worden deze kinderen en jongeren het meest blootgesteld aan de negatieve effecten van de klimaatcrisis (toenemende vervuiling, afname van groenoppervlakte, ...) en hebben ze niet de middelen om zich daaraan aan te passen. Vele jongeren kennen de verschillende groenomgevingen niet, zijn het niet gewoon ze op te zoeken. Toch bieden deze plekken de mogelijkheid om samen te komen met vrienden, om rust te vinden in de drukte en chaos van de stad, om te ontspannen en plezier te maken. Daarom ondersteunen we jeugdbegeleiders in de organisatie van natuurateliers, die bijdragen aan natuurverbondenheid van kinderen en jongeren. Natuuractiviteiten dagen kinderen en jongeren immers uit om te groeien op vlak van leiderschap, communicatie, assertiviteit, zelfvertrouwen en zelfbeheersing, creativiteit en verbondenheid met elkaar en met de natuur.

België

ECOHUBS: Vergroening van bedrijventerreinen

BOS+ ontwerpt vijf laagdrempelige basisconcepten om enkele drempels voor vergroening op bedrijventerreinen weg te halen. Samen met drie bedrijven zullen deze basisconcepten toegepast worden op het terrein.

België

Meer bos voor Vlaanderen!

In het kader van het 'Meer bos voor Vlaanderen!' programma van de Vlaamse Overheid kan BOS+ je gemeente of stad volledig gratis begeleiden bij bosuitbreiding.

België
Koolstofopslag in boslandbouw

Met boslandbouw bijdragen tot de strijd tegen de klimaatcrisis

Met dit project leveren we via boslandbouw een bijdrage in de evolutie naar een klimaatneutrale samenleving.

België

Gevlinderd boerenland

BOS+ steunt landbouwers die nachtvlinders in kaart brengen op het platteland. Vlinders, en meer bepaald nachtvlinders, bestuiven bloemen en landbouwgewassen. Ze huizen in zogenaamde 'kleine landschapselementen', dat zijn natuurlijke begrenzingen van landbouwgrond zoals hagen, heggen en houtkanten. Dankzij dit project en de hulp van natuurvrijwilligers kunnen we onderzoeken hoe we de nachtvlinderpopulatie kunnen bevorderen.

Vlaanderen

Groene Speeldorpen

Met het project ‘Groene speeldorpen’ willen BOS+ , Endeavour en Kind & Samenleving de gemeenten Bree, Hamont-Achel en Pelt ondersteunen om buitenspelen in het groen te faciliteren. Gemeentekernen zijn steeds vaker verhard en er blijft weinig plek over voor groene speelruimte en groene verbindingen.

België

Duurzame houtconsumptie

Naar schatting 2% van de globale uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door niet-duurzame houtoogst. Bovendien heeft het een bijzonder negatieve impact op lokale gemeenschappen die in, rond en van deze bossen leven. BOS+ wil daarom met dit project de druk op kwetsbare bossen verminderen en duurzame houtconsumptie bevorderen.

België

Onze educatieve projecten

BOS+ gelooft sterk in de kruisbestuiving tussen natuur, bos en educatie. Doorheen de jaren ontwikkelde BOS+ dan ook een indrukwekkende waaier aan educatieve materiaal, projecten en spelletjes.

Speel-eet-beleefbossen voor jeugdverenigingen, om van te smullen!

De afgelopen jaren plantte BOS+ samen met 5 jeugdverblijven een speel-eet-beleefbos aan op hun terreinen.

België

PLAN(T) KLIMAATADAPTIEVE GEMEENTEN

BOS+ combineert verschillende van haar expertisedomeinen om gemeenten klimaatadaptief te maken. Groenblauwe netwerken zijn hierbij het vertrekpunt en een klimaatgroenscan biedt de basis voor vergroeningen in stedelijke en landelijke context.

België

Groen doet groeien

Een groene belevingsplek voor en door de jongens van gemeenschapsinstelling De Zande in Wingene

België

Zuurstof voor de gevangenis

Tijdens dit project gaan we op zoek naar mogelijkheden voor vergroening in Vlaamse gevangenissen. Want contact met groen en natuur verhoogt het welzijn van gedetineerden en personeel, helpt agressie en stress in te perken, bevordert de rehabilitatie en geeft ook bijkomende winsten op vlak van biodiversiteit en klimaat.

België

WOOD-DESIGN

Duurzaam design met houtige nevenproducten: een perfecte match

België

Re-connect

De gemiddelde smartphone doet 2,5 jaar dienst. Bij jongeren ligt de gebruiksduur nog lager. Die smartphone zit bovendien vol metalen waarvoor mijnbouw nodig is. Slechts 5% van de smartphones in België wordt gerecycleerd. Het overgrote deel belandt op de afvalberg of in de kast. Verontrustende cijfers, want mijnbouw is één van de vier grootste drijvers van ontbossing. Aangenomen wordt dat mijnbouwactiviteiten 7% van de wereldwijde ontbossing veroorzaken. Met Re-Connect wil BOS+ jongeren bewust maken van de impact van smartphones op mens en milieu. Dit door niet enkel te wijzen op de pijnpunten in het hele productieproces. Jongeren krijgen vooral tips aangereikt om ontbossing uit de smartphone te houden en zo bij te dragen aan een circulaire economie.

België

De bossen in eigendom van BOS+

Stap voor stap bouwt BOS+ aan een bosbestand in eigen beheer. Een bos waar we onze visie op bos ten volle kunnen ontplooien, dat aan de meest strenge selectiecriteria voldoet.

België