Updates
© Bart Carlier

kenniscentrum

bosbeleid

Bosbeleid wordt gevoerd op alle niveaus: van lokale gemeentes tot een mondiaal klimaatbeleid.

Constructief én strijdvaardig

Het bos en bomen worden in toenemende mate thema’s waar de politiek niet omheen kan. BOS+ is een een constructieve beleidspartner die oplossingen aanreikt voor de problemen waar we voor staan, maar ook strijdvaardig kan en zal zijn waar nodig.

Daarnaast is BOS+ hét aanspreekpunt voor pers en media over onderwerpen die met bos en bomen te maken hebben. Ook andere opiniemakers nemen steeds meer onze beleidsstandpunten over.

Weg van het status quo

Onze ruimtelijke ordening en de zorg voor de algemene milieukwaliteit van het buitengebied in Vlaanderen staan op dit moment niet op het niveau waar ze zouden moeten staan om te voldoen aan de maatschappelijke noden. Dit hypothekeert de biodiversiteit van onze bossen en natuur, de diensten die deze ecosystemen – en bij uitbreiding het hele buitengebied – ons leveren, en dus ook de levenskwaliteit van de Vlamingen. Het is belangrijk dat men blijft wijzen op deze problematiek en dat bepaalde vastgeroeste status quo’s blijvend in vraag worden gesteld opdat men kan komen tot de transitie die nodig is.

Nieuws over bosbeleid in Vlaanderen en de tropen

Contacteer ons

Heb je een vraag over het bosbeleid in Vlaanderen of elders in de wereld? Onze beleidsexperten staan voor je klaar.

Beleidsmedewerker tropen

Pieter Van de Sype

pieter.vandesype@bosplus.be
Beleidsmedewerker Vlaanderen

Laure De Vroey

laure.devroey@bosplus.be
Directeur, Teamcoördinator Beleid

Bert De Somviele

bert.desomviele@bosplus.be